2020-10-10 08:00Pressmeddelande

Så har covid-19 påverkat synen på kompetensutveckling

Covid-19 påverkan för kompetensutveckling

24 september till 26 oktober genomförde utbildning.se en uppföljande undersökning för att se hur användarnas inställning till kompetensutveckling påverkats av covid-19. Undersökningen fick in 368 svar och visar bland annat på att intresset för kompetensutveckling har ökat jämfört med vårens undersökning. 47 procent uppger att de blivit mer benägna att gå en kompetensutvecklande utbildning varav 40 procent av dessa menar att de förbereder sig för ett karriärbyte.

Onlineundervisning förstahandsvalet
I jämförelse med vårens undersökning där majoriteten av respondenterna i första hand valde klassrumsundervisning så svarar 48 procent av respondenterna att de idag föredrar onlineundervisning på grund av den rådande pandemin. 31 procent föredrar en mix av online- och klassrumsundervisning medan 15 procent hellre endast deltar i klassrumsundervisning. Utbildningsarrangörerna som ställt om till digital undervisning har större chans att locka till sig deltagare. Detta visar sig också i svaren på frågan när respondenterna tidigast kan tänka sig att gå en utbildning. 54 procent kan tänka sig att gå en onlineutbildning omedelbart medan motsvarande siffra för en fysisk utbildning är 24 procent. 

Företagens perspektiv
Bland de som bokar utbildningar åt andra i sin yrkesroll uppger 48 procent att deras prioriteringar gällande kompetensutveckling ändrats till följd av covid-19. Denna siffra kan sättas i kontrast till vårens undersökning där 52 procent svarade att de troligen kommer skjuta på all utbildning framöver. Många (60%) menar att de nu bara bokar utbildningar som är verksamhetskritiska. Vidare svarar 23 procent att de på grund av pandemin endast låter sin personal delta i onlineundervisning.

För att läsa hela rapporten, vänligen kontakta utbildning.se


Om Utbildning.se

utbildning.se är Sveriges största söktjänst för kompetensutveckling för yrkesverksamma. Tusentals internetanvändare som letar efter kurser och utbildningar besöker utbildning.se varje dag, där hittar de cirka 12 800 utbildningar från 559 utbildningsarrangörer. Genom analysverktyg, intresseanmälningar och andra funktioner på utbildning.se samlas information om användarna och vad de efterfrågar. Vi på utbildning.se producerar inte utbildningar själva, men har tillgång till information om branschens utbud. Det ger oss en unik möjlighet att överblicka och få fram värdefull kunskap om statistik och trender. Vi gör även regelbundet olika undersökningar via frågeformulär rörande kompetensutveckling.


Kontaktpersoner

Gabriel Seidel
PR-specialist
Gabriel Seidel