2019-12-19 09:30Pressmeddelande

Så bemöter du personer med psykisk ohälsa

Bemöta en person med psykisk ohälsa.

Hur bemöter man en person som lider av psykisk ohälsa? Det är kunskap som kan vara värdefull för de allra flesta, men kanske särskilt för de som arbetar inom hälso- eller sjukvården. Därför har utbildning.se tagit hjälp av Praktikertjänst, ett företag inom hälso- och sjukvård, för att ta fram fem handfasta tips på hur du bör bemöta personer med psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa är idag utbrett, framförallt bland unga. Enligt Folkhälsomyndigheten har antalet unga med återkommande psykosomatiska besvär fördubblats sen 1980-talet. Och siffran fortsätter öka. Detta innebär att psykisk ohälsa sannolikt finns i din närhet. Kanske är det en kollega, vän eller familjemedlem som är drabbad.

Varför är det extra viktigt med rätt bemötande av psykisk ohälsa just i vården?

Inom hälso- och sjukvården är tillit a och o. Rätt bemötande ökar inte bara tillit och trivsel utan även patientsäkerhet och chanserna för ett bättre resultat av en behandling.

Hur bör man bemöta personer med psykisk ohälsa?

1. Bekräfta det psykiska måendet

Det är viktigt att du visar personen att du vill förstå och att du tar dig tid att lyssna. Ge personen din fulla uppmärksamhet, genom att bland annat hålla ögonkontakt och ha ett lugnt tonfall. Ställ frågor som “Hur mår du nu?” och “Hur mådde du innan händelsen?”.

2. Visa att personens känslor är befogade

Visa att du ser att personens tankar och känslor är rimliga utifrån rådande fakta och omständigheter. Agera som att personens beteende är fullt förståeligt.

3. Sträva efter att vara icke-dömande

Se till att du inte reagerar negativt vad personen än säger. Fokusera på att visa personen att du respekterar och bryr dig om hens välbefinnande. Genom att göra det undviker du att personen döljer saker för dig, något som enkelt kan hända om hen känner sig dömd.

4. Undvik ja- och nej-frågor

Försök att alltid ställa öppna frågor. På så sätt kan du få fram mer information än om du ställer frågor som kan besvaras med bara ett kort ja eller nej. Tänk också på att ge personen tid att svara i lugn och ro.

5. Visa förtroende för att personen gör allt hen kan

Förklara att du litar på att patienten gör så gott hen kan för att lösa aktuella svårigheter. Understryk att det inte är personen i sig som måste förändras – det är hanteringsstrategin.


Om Utbildning.se

utbildning.se är Sveriges största söktjänst för kompetensutveckling för yrkesverksamma. Tusentals internetanvändare som letar efter kurser och utbildningar besöker utbildning.se varje dag, där hittar de cirka 12 800 utbildningar från 559 utbildningsarrangörer. Genom analysverktyg, intresseanmälningar och andra funktioner på utbildning.se samlas information om användarna och vad de efterfrågar. Vi på utbildning.se producerar inte utbildningar själva, men har tillgång till information om branschens utbud. Det ger oss en unik möjlighet att överblicka och få fram värdefull kunskap om statistik och trender. Vi gör även regelbundet olika undersökningar via frågeformulär rörande kompetensutveckling.