2021-12-01 08:45Pressmeddelande

Kompetensutveckling på agendan

Upskill & reskill 2022

I januari arrangerar utbildning.se tillsammans med huvudpartnern Microsoft ett digitalt evenemang med fokus på kompetensutveckling: Upskill & Reskill 2022. Aktörer från hela branschen samlas under dagen för att lyfta frågan om kompetensbehovet på arbetsmarknaden där panelsamtal, föreläsningar och utställare syftar till att alla ska förstå vikten av att lära sig något nytt.

Madeleine Lindahl, kommunikationsdirektör på Keystone Education Group där utbildning.se ingår, menar att evenemanget kan göra stor skillnad för en fråga som behöver hamna högre upp på agendan. 

– “Enligt World Economic Forum kommer 54 procent av alla anställda behöva up- eller reskilla sig de närmsta fem åren då digitaliseringen gjort att många jobb i framtiden inte kommer behövas. Vi behöver både prata om att omskola sig men även integrera kompetensutveckling mycket, mycket mer i vår arbetsvardag om vi ska klara av omställningen. Första steget är att vi börjar prata om det”, säger Lindahl. 

Under evenemanget kommer talare som Fredrik Reinfeldt, Kjell Enhager och Katarina Gospic ge sina bästa tips kring hur organisationer och individer kan jobba med att lära sig nya saker. Omställningsorganisationer, arbetsgivarorganisationer och andra aktörer kommer delta i panelsamtal samtidigt som utställare kommer få chansen att visa upp sitt utbud av kurser och utbildningar för att stärka svensk arbetskraft. 

- ”Digitaliseringen skapar ett växande behov av kompetensbreddning, även för roller som tidigare inte behövt teknisk kompetens. Under Reskill & Upskill ser jag fram emot intressanta samtal om hur vi skapar intresse och engagemang kring lärande, oavsett var man befinner sig i yrkeslivet. Kompetensfrågan är oerhört viktig och bidrar inte minst till hur vi fortsätter att stärka Sveriges konkurrenskraft. Självklart ser jag även fram emot att utveckla mitt eget lärande under eventet”, säger Mia Forsäng, ansvarig för skola och högre utbildning på Microsoft i Sverige. 

Evenemanget Upskill & Reskill 2022 går av stapeln den 25 januari på utbildning.se i en virtuell mässplattform och är kostnadsfritt. Övriga partners till mässan är Almega, Byggföretagen, Företagarna, Stjärnsäljarpodden, TechSverige, TRR och Framgångsakademin. 

– “Upskill & Reskill 2022 blir ett digitalt evenemang som tillåter så många som möjligt att delta. Vi har valt att hålla besöksmålgruppen bred eftersom kompetensutveckling är en fråga som kommer påverka brett. Här får företagsledare chansen att byta idéer, anställda chansen att hitta det de vill utvecklas inom och branschen i stort får en möjlighet att tackla de utmaningar vi står inför”, avslutar Lindahl.


Om Utbildning.se

utbildning.se är Sveriges största söktjänst för kompetensutveckling för yrkesverksamma. Tusentals internetanvändare som letar efter kurser och utbildningar besöker utbildning.se varje dag, där hittar de cirka 12 800 utbildningar från 559 utbildningsarrangörer. Genom analysverktyg, intresseanmälningar och andra funktioner på utbildning.se samlas information om användarna och vad de efterfrågar. Vi på utbildning.se producerar inte utbildningar själva, men har tillgång till information om branschens utbud. Det ger oss en unik möjlighet att överblicka och få fram värdefull kunskap om statistik och trender. Vi gör även regelbundet olika undersökningar via frågeformulär rörande kompetensutveckling.


Kontaktpersoner

Gabriel Seidel
PR-specialist
Gabriel Seidel