2022-10-05 07:45Pressmeddelande

Hetaste kompetenserna för marknadsförare

Hetaste kompetenserna för marknadsförare

utbildning.se har granskat och sammanställt närmare 500 jobbannonser för att kartlägga de mest eftertraktade egenskaperna och kompetenserna för marknadsförare. Listan över de mest efterfrågade kompetenserna toppas av personliga egenskaper där social, driven och en examen värderas särskilt högt.

Heta kompetenser är en återkommande undersökning hos utbildning.se för att vara uppdaterad på vad företag söker för kompetenser samtidigt som det hjälper yrkesverksamma att veta vad som är eftertraktat.

– De eftertraktade kompetenserna för marknadsförare 2022 visar att så länge den sökande har en väsentlig examen är det snarare personlighet framför rätt sorts erfarenheter som är mest relevant för arbetsgivare, säger Linnéa Fredin, kommunikationschef, Keystone Education Group. 

Det som sticker ut mest i årets undersökning är att de reella kompetenserna, såsom Illustrator och InDesign, har ersatts av personliga egenskaper. De är inte lika aktuella längre vilket pekar på att företagen är villiga att investera i kompetensutveckling för att kunna forma sina anställda.

– Att arbetsgivarna gått ifrån den tydliga efterfrågan på reella kompetenser och istället prioriterar personliga egenskaper kan vara ett tecken på att de är beredda att investera i sina anställda och det är lättare att tillskaffa sig kompetenser än personlighetsdrag. Kompetensutveckling hamnar i centrum och det tycker såklart vi är väldigt kul, fortsätter Linnéa Fredin. 

Enligt Arbetsförmedlingen finns det goda jobbutsikter för marknadsförare om fem år vilket öppnar för fler jobbmöjligheter. Tidigare har Arbetsförmedlingen bedömt att det varit hård konkurrens om jobben.

Både orädd, Illustrator och InDesign är kompetenser som inte finns med på listan 2022 men gjorde 2021. Däremot har nya kompetenser tillkommit nämligen administrativ, mångfacetterad och projektledning. Utöver detta är listan någorlunda detsamma. För att se hela listan - klicka här.


Topp 20: 

 1. Social
 2. Examen
 3. Driven
 4. Positiv
 5. Självständig
 6. Flexibel
 7. Pedagogisk
 8. Ansvarsfull
 9. Budgetansvar
 10. Självsäker
 11. Projektledning
 12. Inspirerande
 13. Resultatinriktad
 14. Bildhantering
 15. Inbound
 16. Servicekänsla
 17. Lojal
 18. Administrativ
 19. Mångfacetterad
 20. Realistisk


Om Utbildning.se

utbildning.se är Sveriges största söktjänst för kompetensutveckling för yrkesverksamma. Tusentals internetanvändare som letar efter kurser och utbildningar besöker utbildning.se varje dag, där hittar de cirka 12 800 utbildningar från 559 utbildningsarrangörer. Genom analysverktyg, intresseanmälningar och andra funktioner på utbildning.se samlas information om användarna och vad de efterfrågar. Vi på utbildning.se producerar inte utbildningar själva, men har tillgång till information om branschens utbud. Det ger oss en unik möjlighet att överblicka och få fram värdefull kunskap om statistik och trender. Vi gör även regelbundet olika undersökningar via frågeformulär rörande kompetensutveckling.


Kontaktpersoner

Gabriel Seidel
PR-specialist
Gabriel Seidel