2020-05-25 08:00Pressmeddelande

COVID-19 och kompetensutveckling - Användarundersökning

Användarundersökning

Enligt en undersökning som söktjänsten utbildning.se skickat ut till sina medlemmar svarar 52 procent att de skjuter upp all sin kompetensutveckling samtidigt som resultaten visar att de flesta som vill kompetensutveckla sig själva gör det för att ta sig an en ny yrkesroll.

Under perioden 19 mars till 20 april svarade 314 respondenter på undersökningen från utbildning.se.

Undersökningen visar bland annat att de flesta föredrar klassrumsundervisning samtidigt som flera föredrar en mix av klassrums- och onlineundervisning. COVID-19 har fått flera utbildningsarrangörer att anpassa sitt utbud till att minimera fysiska träffar. 28 procent av respondenterna menade att de föredrar onlineundervisning medan 31 procent föredrog klassrumsundervisning.

Utbildningsarrangörernas förmåga att ställa om till onlineundervisning ställer sig respondenterna positiva till. 50 procent svarade att de är mer benägna att gå en onlinekurs samtidigt som över 60 procent menade att de skulle vara mer bekväma att boka en kurs om den gick att genomföra online. 


Om Utbildning.se

utbildning.se är Sveriges största söktjänst för kompetensutveckling för yrkesverksamma. Tusentals internetanvändare som letar efter kurser och utbildningar besöker utbildning.se varje dag, där hittar de cirka 12 800 utbildningar från 559 utbildningsarrangörer. Genom analysverktyg, intresseanmälningar och andra funktioner på utbildning.se samlas information om användarna och vad de efterfrågar. Vi på utbildning.se producerar inte utbildningar själva, men har tillgång till information om branschens utbud. Det ger oss en unik möjlighet att överblicka och få fram värdefull kunskap om statistik och trender. Vi gör även regelbundet olika undersökningar via frågeformulär rörande kompetensutveckling.


Kontaktpersoner

Gabriel Seidel
PR-specialist
Gabriel Seidel