2021-06-09 08:00Pressmeddelande

Brandfarliga yrken - vilken certifiering väljer företagen?

Utbildningen heta arbeten

1990 infördes utbildningen Heta Arbeten® och länge var det den enda utbildningen som godkändes av försäkringsbolagen. Men 2019 tog SVEBRA, branschorganisationen för Svenska Brandsäkerhetsföretag, och Byggföretagen fram en egen certifiering, Brandfarliga Arbeten, som ett alternativ. utbildning.se har tittat närmare på vilket certifikat företagen väljer.

Mathias Flink, Insights manager på utbildning.se, ser fördelar med ytterligare alternativ på marknaden:
– Fler utbildningstyper innebär att det finns fler alternativ för människor att certifiera sig och få möjlighet att arbeta på arbetsplatser där brandfaror är en verklighet. Att utbildningarna nu dessutom ska få tydligare riktlinjer i form av ett övergripande regelverk och en oberoende kvalitetssäkring gör att man kan vara säker på att båda utbildningarna ger tillräckliga kunskaper. Kunskaper som sedan införandet minskat skadekostnaderna med mer än 75 procent.  

Heta Arbeten® populärast men Brandfarliga Arbeten knappar in

Brandskyddsföreningen uppger att de vanligtvis utfärdar mellan 50 000-70 000 Heta certifikat i Heta Arbeten® årligen. I jämförelse valde 17 396 att certifiera sig med Brandfarliga Arbeten under 2020. Heta Arbeten® är således fortsatt den populäraste certifieringen, men Brandfarliga Arbeten knappar in. 

Mellan 2019 och 2020 ökade certifieringarna i Brandfarliga Arbeten med 200 %. Och enligt Robert Ahlqvist på SVEBRA ser ökningstakten ut att hålla i sig under 2021. Antalet certifieringar för Heta Arbeten® minskade under pandemiåret 2020 men har ökat igen under våren 2021, en trend som enligt Brandskyddsföreningen verkar hålla i sig.

Vilken av certifieringarna som blir mest populär framöver kan bara framtiden utvisa. Men redan nu kan man se att Brandfarliga Arbeten har etablerat sig på marknaden.

Skillnaden mellan Heta Arbeten® och Brandfarliga Arbeten

Men utbildningarna är inte självklart helt likvärdiga. Därför pågår just nu ett arbete att ta fram ett övergripande regelverk för brandfarliga heta arbeten och en tydligare oberoende kvalitetssäkring av utbildningen. Med och deltar är en bred grupp experter från alla delar av branschen – försäkringsbolag, bolag inom bygg och industri samt branschorganisationer, utbildningsarrangörer och både Brandskyddsföreningen och SVEBRA.


Om Utbildning.se

utbildning.se är Sveriges största söktjänst för kompetensutveckling för yrkesverksamma. Tusentals internetanvändare som letar efter kurser och utbildningar besöker utbildning.se varje dag, där hittar de cirka 12 800 utbildningar från 559 utbildningsarrangörer. Genom analysverktyg, intresseanmälningar och andra funktioner på utbildning.se samlas information om användarna och vad de efterfrågar. Vi på utbildning.se producerar inte utbildningar själva, men har tillgång till information om branschens utbud. Det ger oss en unik möjlighet att överblicka och få fram värdefull kunskap om statistik och trender. Vi gör även regelbundet olika undersökningar via frågeformulär rörande kompetensutveckling.


Kontaktpersoner

Gabriel Seidel
PR-specialist
Gabriel Seidel