2019-11-26 09:45Pressmeddelande

Att jobba med migrän – så får du hjälp

Migrän en folksjukdom som möts av skepsis på arbetsplatsen.

Migrän är en folksjukdom som drabbar runt en miljon svenskar. Trots det är kunskapen om sjukdomen liten och fördomarna många. Migrändrabbade bemöts ofta med skepsis av sin omgivning, inte minst på arbetsplatsen.

Är du sjuk nu igen? Varför tar du inte bara en huvudvärkstablett? Många känner nog igen sig i liknande kommentarer från vänner och kollegor. Migrän är en komplex sjukdom och yttrar sig olika från person till person. Vissa kan släpa sig till jobbet under en pågående attack medan andra måste ligga stilla i ett mörkt rum. För vissa triggas migränen av starka dofter, för andra kan det vara något så vardagligt som ett omslag i vädret. 

En migränattackkan vara alltifrån mellan en halvtimme och tre dagar. Det är även vanligt att man känner sig utmattad och kraftlös i upp till två dygn efter anfallet. Antalet migränanfall varierar också kraftigt från person till person. Vissa får migrän en eller ett par gånger om året, medan de som lider av kronisk migrän kan ha fler dagar med huvudvärk än utan. Sjukdomen innebär en stor påfrestning i tillvaron för den drabbade och påverkar inte minst arbetslivet.

Stor okunskap kring migrän – många lider i tystnad

Många går till arbetet trots att de är mitt i ett pågående migränanfall. Annika, 36, säger att det inte är ofta hon är hemma från jobbet även fast hon egentligen kanske borde vara det. Under en period vaknade hon med migrän tre-fyra dagar i veckan. Hon gick till jobbet ändå. Mellan arbetsuppgifterna kunde hon gå till toaletten och kräkas, för att sedan återgå till jobbet igen. På sin arbetsplats härdade hon ut, men när hon kom hem bröt hon ihop och låg däckad tills det var dags att gå till jobbet igen.

För många gör migränen att de får svårigheter med att både skaffa och behålla ett jobb. Julia, 28, berättar att hon alltid står och trampar mellan att berätta om sin migrän på arbetsintervjuer och riskera att inte få jobbet, eller att inte berätta men istället riskera att förlora jobbet på grund av hög sjukfrånvaro. Hon har stått inför det valet många gånger, men har aldrig blivit erbjuden jobbet vid de tillfällen då hon valt att berätta om sin migrän. På sitt senaste arbete talade hon inte om för sin arbetsgivare om sin sjukdom. I fyra månader klarade hon av att arbeta genom migränen. Men till slut hann sjukdomen ikapp henne. Kroppen gav helt enkelt upp och hon blev sängliggandes i två månader.

Att arbeta med huvudvärk

Eftersom det finns en stor okunskap kring migrän skiljer sig bemötandet från chefer och kollegor åt mellan arbetsplatser. Vissa upplever att chefen i det närmaste har varit ifrågasättande, medan andra känner ett stort stöd och förståelse från både kollegor och chefer. Camilla, 35, har en ifrågasättande chef som hon upplever är oförstående inför hennes migrändiagnos. Camilla berättar att hon ibland går till jobbet även när det är som värst. Under dessa kraftiga anfall hänger hennes högra ansiktshalva, vilket hon hoppas ska få hennes chef att förstå hur mycket hennes migrän påverkar henne.

Men för de allra flesta visar sig migränen inte så tydligt, många lider i tystnad. Rebecca, 45, berättar att hon tidigare teg och led. Hon brukade stänga in sig i vilorummet, ta medicin och vila i en halvtimme. För att sedan fortsätta arbeta. På vägen hem från jobbet grät hon ofta av smärta och frustration.

Stora skillnader mellan arbetsplatser men hjälp finns att få

För Rebecca förvärrades migränen efter hennes andra graviditet. Hennes förebyggande mediciner slutade att fungera och hon blev tvungen att berätta för sin chef om sin sjukdom. Det blev en vändning. Rebecca fick hjälp att ta del av företagshälsovården och fick gå både till en psykolog och en sjukgymnast. Psykologen uppmanade henne att vara mer öppen med sin sjukdom, och det har hon varit sedan dess. Istället för att lida i tysthet berättar hon nu vitt och brett om sin migrän, för arbetskamrater och chefer. Hon berättar att i och med att arbetskamraterna är medvetna om hennes sjukdom samt att chefen är stöttande har de förståelse för hennes frånvaro.

Det är dock långt ifrån alla som möts av stöd och förståelse. Madeleine, 32, berättar att även om de flesta är stöttande så märker hon att det pratas en del bakom hennes rygg. Hon säger att det är sårande men inser också att alla inte kan förstå hur det är.

Migrän och kollegor

Det är inte bara bemötandet som skiljer sig åt mellan arbetsplatser, även arbetsgivarnas vilja till anpassning skiljer sig. Elin, 36 berättar om skillnaden mellan hennes nuvarande och tidigare arbetsplats. Hennes dåvarande jobb fick hon genom lönebidrag från Arbetsförmedlingen där anpassad arbetsplats och arbetsuppgifter skulle ingå. Trots det vägrade hennes tidigare arbetsgivare att anpassa arbetet. Antingen skulle hon arbeta som alla andra, eller så fick hon söka sig någon annanstans var chefens inställning. Hon valde det senare och har idag hittat ett nytt arbete där hon både fått hjälp av en arbetsterapeut att välja ut bra kontorsmöbler och även fått friare arbetstider. Men det har varit en lång resa att nå dit hon är idag.

För vissa är lösningen att istället söka sig bort från den fasta arbetsmarknaden och starta upp sitt eget företag. Julia har precis startat upp eget som fotograf för att kunna anpassa jobbet efter sin migrän. Det är dock långt ifrån alla som kan bryta sig loss och starta eget. Ett eget företag ger friheten att anpassa jobbet efter migränen, men en fast anställning erbjuder en annan typ av trygghet. Det kan vara tufft både ekonomiskt och psykiskt att vara sjuk som egenföretagare.

Intervju med Helena Elliott, kanslichef på Huvudvärksförbundet

För att få en större inblick i migränikers rättigheter i arbetslivet har vi pratat med Helena Elliott, kanslichef på Huvudvärksförbundet. Hon berättar att migräniker har rättigheter och skyldigheter, precis som alla andra som lider av en kronisk sjukdom. Det gäller möjlighet till omplacering, anpassning av arbetsplatsen och arbetsuppgifter.

Huvudvärksförbundet är en ideell förening som arbetar med att sprida kunskap om huvudvärk, krossa fördomar och ge råd och stöd till huvudvärksdrabbade. Medlemmar i förbundet kan få hjälp att ställa frågor till en specialist i arbetsrätt och en jurist specialiserad på sjukförsäkringen. Det finns även en huvudvärkssjuksköterska som kan svara på frågor, informera och ge vägledning. För att underlätta samarbetet mellan arbetsgivare och anställda har Huvudvärksförbundet även tagit fram checklistor för rehabmöten, handlingsplaner för arbetsanpassning och mallar för utredning av arbetsförmåga.

Huvudvärksförbundet

Helena berättar vidare att arbetsgivarna har ett ansvar för sina anställda men tipsar om att du alltid kan ta hjälp av ditt fackförbund för att säkerställa att du får den hjälp du har rätt till. Även i den stora migrängruppen på Facebook är det många som tipsar om att ta med sig en facklig representant på möten med arbetsgivaren. Det kan kännas tryggt att ha en person på sin sida med sig in i mötet, och det kan även vara bra med ett extra par öron.

Helena avslutar med att säga att det inte finns någon lösning som passar alla, när det gäller huvudvärk. Därför är det viktigt att de anpassningar som görs skräddarsys, följs upp och justeras vid behov. Lyhördhet, flexibilitet, samarbetsvilja är goda ledord i processen.

Vilken hjälp har du rätt till?

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivare har en lagstadgad skyldighet att vid behov anpassa anställdas arbetsmiljö för att undvika ohälsa och sjukskrivningar. Det går inte att skylla på att det inte finns tillräcklig kunskap på företaget för att kunna hjälpa en arbetstagare. I de fallen måste arbetsgivaren anlita hjälp utifrån, från exempelvis företagshälsovården eller en liknande resurs. Anpassning av arbetet innefattar bland annat att så långt det går anpassa arbetsuppgifter, arbetstid och arbetsplats. Arbetsgivaren har också ansvar att undersöka om det finns annat arbete inom organisationen som den anställde kan utföra istället.

Särskilt högriskskydd

Den som lider av migrän, har det medicinskt väldokumenterat och är trolig att vara borta från arbetet minst tio gånger om året kan ha rätt att få särskilt högriskskydd. Det gör att man slipper karensavdrag och får sjuklön från första dagen i sjukperioden. En annan fördel är att arbetsgivaren får ersättning från Försäkringskassan för dina sjuklönekostnader, redan från första dagen. Vilket ökar incitamenten för företag att anställa och behålla personal med en migrändiagnos. Ansökan görs hos Försäkringskassan.

Migrän i arbetslivet

Vart kan du vända dig för att få hjälp?

Huvudvärksförbundet

Huvudvärksförbundetär en rikstäckande ideell organisation med flera lokala föreningar som arbetar för huvudvärksdrabbades rättigheter. Med information, stöd och råd arbetar de för att personer med svår huvudvärk och deras anhöriga ska få bättre livskvalitet. Som medlem får du tillgång till rådgivning av deras specialistteam bestående av en huvudvärkssjuksköterska, jurist och en expert inom arbetsrätt. Organisationen bjuder även in till föreläsningar om migrän, samtalsgrupper och andra aktiviteter.

Migrängruppen på Facebook

En facebookgruppför människor som lider av migrän, svår huvudvärk eller Hortons. Gruppen har över fem tusen medlemmar som delar med sig av erfarenheter, tips och stöttande uppmaningar. Kan du ibland känna dig ensam i din migrän är det här Facebookgruppen för dig.

Fackförbund

Som medlem i ett fackförbund har du möjlighet att få hjälp med råd och stöd kring frågor som rör din anställning. Det kan gälla alltifrån juridisk hjälp till stöd kring frågor som rör arbetsmiljön och rådgivning för ett mer hållbart arbetsliv. Beroende på vilket yrke du har och vilken bransch du arbetar inom finns det olika fackförbund som passar just dig.


Om Utbildning.se

utbildning.se är Sveriges största söktjänst för kompetensutveckling för yrkesverksamma. Tusentals internetanvändare som letar efter kurser och utbildningar besöker utbildning.se varje dag, där hittar de cirka 12 800 utbildningar från 559 utbildningsarrangörer. Genom analysverktyg, intresseanmälningar och andra funktioner på utbildning.se samlas information om användarna och vad de efterfrågar. Vi på utbildning.se producerar inte utbildningar själva, men har tillgång till information om branschens utbud. Det ger oss en unik möjlighet att överblicka och få fram värdefull kunskap om statistik och trender. Vi gör även regelbundet olika undersökningar via frågeformulär rörande kompetensutveckling.